Grupa Sterująca:

 • prof. nadzw. dr hab.  Danuta Urbaniak-Zając - Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję 2012 ? 2016. Kierownik Zakładu Metod Badań Jakościowych w Katedrze Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (od 2005 r.). Ur. w roku 1957 w Szczytnie. W 1980 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W 1990 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych, w roku 2004 ? doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1984 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, od 2006 r. ? profesor nadzwyczajny UŁ. Inicjatorka licznych projektów badawczych i edukacyjnych. Za prowadzoną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną kilkunastokrotnie otrzymała indywidualne oraz zespołowe nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.).

 • Prof. nadzw. dr hab.  Elżbieta Kowalska-Dubas - Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ .

 • dr  Arkadiusz Kaźmierczak - kierownik Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekun naukowy w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu - specjalność: wychowanie fizyczne i zdrowotne.

 

 • Sieghard Kelle

Zarządzanie projektem:

 • Kierownik projektu dr Anna Sobczak
 • Opiekun naukowy w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu - specjalność: pedagogika specjalna. kierownik Pracowni Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Podyplomowych Studiów "Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych
 • mgr Anna Szelest - Asystent projektu
  Absolwentka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W przeszłości ewaluator wewnętrzny projektu "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych" oraz "Edukacja-Regiony-  Regionalizacja". Asystent Kierownika w projekcie "Przyjazna i bezpieczna szkoła".

 • mgr Mariusz Kowalczyk - specjalista do spraw rozliczeń finansowych (od 1.04.2014 do 30.06.2015)
 • mgr Anna Tomaszewska - specjalista do spraw rozliczeń finansowych (od 17.02.2014 do 31.03.2014)
 • mgr Magdalena Pasternak - specjalista do spraw rozliczeń finansowych (od 22.01.2014 do 14.02.2014)
 • mgr Agnieszka Jaros  - Metodyk ds. Szolnych Ośrodków Karier
  Asystent w Pracowni Pedagogiki Specjalnej UŁ
 • mgr Magdalena Staniaszek - Specjalista ds. koordynacji form wsparcia dla uczniów
  Asystent w Pracowni Pedagogiki Specjalnej UŁ
 • dr Jolanta Kowalska - Koordynator naukowy zadania: Badania i analizy w zakresie adaptacji nowatorskiego, systemowego modelu pracy z uczniem - dobra niemiecka praktyka
  Adiunkt w Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
 • Agnieszka Talara - Specjalista ds. rekrutacji i koordynacji form wsparcia dla nauczycieli i procesu wdrażania nowatorskiego systemu pracy z uczniem niedostosowanym społecznie
 • Koordynator administracyjny projektu - Stuttgarter Jugendhaus gGmbH - Ingo-Felix Meier


   Organizatorzy   


Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

www.jugendhaus.net

 


Uniwersytet Łódzki

www.uni.lodz.pl

 


Człowiek- najlepsza inwestycja.

 


Wydział Nauk o Wychowaniu

www.wnow.uni.lodz.pl

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, przeczytaj Politykę Prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.