18.05.2015 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatrudni na umowę zlecenie osobę, do dystrybucji publikacji pt. „Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki” wydanej w 130 egzemplarzach w ramach projektu (dostarczenie osobiste do wybranych instytucji w Łodzi + przygotowanie prezentacji o rezultatach projektu).

Przygotowanie do dystrybucji (pakowanie, adresowanie oraz inne niezbędne czynności są po stronie Wykonawcy). Zamawiający dostarczy listę adresową.

Zamawiający nie określa sposobu dystrybucji. Po stronie Wykonawcy będzie leżał obowiązek udowodnienia dostarczenia przesyłek pod wskazane adresy.

Ewentualne zwroty przesyłek należy kierować do siedziby Zamawiającego. 

Za zakończenie realizacji usługi przyjmuje się moment nadania gotowych przesyłek i poinformowania o tym Zamawiającego. 

Termin wykonania zadania: 08.06. - 19.06.2015 r.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt: Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”

Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź


 

4.05.2015 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci przeprowadzenie dwóch godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Łodzi.

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku matematyka
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy w MOS lub MOW

Okres realizacji zadania:

25 maja - 05 czerwca 2015 r.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 112, w godz. 7.30-11:30 lub drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60. Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.  


23.03.2015 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Samodoskonalenia Survival.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Samodoskonalenia Survival dla uczestników projektu – 12 uczniów/uczennic Gimnazjum w łącznym wymiarze 19 dni. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia: 

 1. obsługi instruktorów,
 2. sprzętu,
 3. dojazdu,
 4. wyżywienia uczestników + ubezpieczenia
 5. obsługi asystentów,
 6. zakupu obuwia i odzieży (kurtka, spodnie). 

Harmonogram zajęć dla jednej grupy: 

 • I faza (spotkania stacjonarne, 1 dzień)
  • Zajęcia motywujące i przygotowujące
  • Dla adeptów
  • Dla opiekunów
 • II faza (spotkanie rozpoznawcze w terenie, 2 dni)
  • Adepci spędzają dzień i noc w lesie samodzielnie organizując sobie pobyt bazując na swojej wiedzy harcerskiej, traperskiej, zdroworozsądkowej...
 • III faza (3-dniowe bytowania w dzikim terenie x 4)
  • Doświadczenie wszystkich etapów związanych z bytowaniem:
  • Znalezienie dogodnego (bezpiecznego) miejsca bytowania
  • Zbadanie zasobów
  • Zebranie opalu i rozpalenie ognia
  • Rozstawienie namiotów
  • Przygotowanie posiłku
  • Inne
  • Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy
  • Poznawanie dzikich roślin jadalnych i leczniczych
  • Wprowadzenie do psychofizjologii przetrwania
  • Zajęcia kształtujące psychomotorykę: strzelectwo łukowe oraz z karabinu pneumatycznego
  • Gry terenowe
  • IV faza (spotkanie weryfikujące, 2 dni)
  • Bytowanie z wykorzystaniem poznanej i praktykowanej wiedzy
  • Gry terenowe
  • Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy
  • Poznawanie dzikich roślin jadalnych i leczniczych
  • Wprowadzenie do psychofizjologii przetrwania
  • Zajęcia kształtujące psychomotorykę: strzelectwo łukowe oraz z karabinu pneumatycznego
  • Gry terenowe
 • IV faza (spotkanie weryfikujące, 2 dni)
  • Bytowanie z wykorzystaniem poznanej i praktykowanej wiedzy
  • Gry terenowe

Termin realizacji zamówienia: 27 kwietnia - 31 maja 2015 r. (Dokładny termin realizacji zadania zostanie uzgodniony z Wykonawcą)  Miejsce realizacji zamówienia: zostanie uzgodnione z Wykonawcą, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”

Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź


 15 marca 2015 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym, którego celem jest stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów i doświadczeń obejmujących problematykę pracy z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

Sympozjum to realizowane jest przez Pracownię Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ w ramach projektu "PWP: TERAPIA PRZEZ ROZWÓJ. PROGRAM ROZWOJU SIECI PLACÓWEK DLA MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ PRZEDWCZESNYM WYPADNIĘCIEM Z SYSTEMU OŚWIATY". Jest ono przewidziane na 2 dni w terminie 15-16 kwietnia 2015 roku. Uczestniczyć w nim będą przede wszystkim przedstawiciele uczelni wyższych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą. Do uczestniczenia w sympozjum zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych podaną poniżej tematyką.

Temat sympozjum:

Alternatywna edukacja dzieci i młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu oświaty  - szanse i zagrożenia

Sympozjum będzie składać się z trzech części, które obejmować będą wyznaczone obszary do prezentacji, refleksji i dyskusji:

I część:

Problematyka  edukacji i resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie - zagrożonej wypadnięciem z systemu kształcenia w badaniach i opracowaniach naukowo-badawczych.

II część:

Alternatywna edukacja młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu oświaty - szanse i zagrożenia (wystąpienia z obszaru pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki konfrontacyjnej, edukacji olimpijskiej i edukacji przez sport).

III część: Alternatywna edukacja młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu oświaty - dobre praktyki.

Program Sympozjum

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w naszym Sympozjum, prosimy wypełnić załączony formularz i przesłać go na adres biura w wersji papierowej (adres znajduje się  w stopce tego zaproszenia na dole dokumentu)  lub  w wersji elektronicznej do Koordynatora mgr Beaty Adamczyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 31 marca 2015 roku.

Czekamy na Państwa zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Z poważaniem

Z ramienia Zespołu Projektowego

dr Anna Sobczak - kierownik projektu

mgr Beata Adamczyk - koordynator zadania


 

 11.03.2015 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatrudni na umowę zlecenie osobę, do dystrybucji publikacji pt. „Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna” wydanej w 130 egzemplarzach w ramach projektu (dostarczenie osobiste do wybranych instytucji w Łodzi + przygotowanie prezentacji o rezultatach projektu).

Przygotowanie do dystrybucji (pakowanie, adresowanie oraz inne niezbędne czynności są po stronie Wykonawcy). Zamawiający dostarczy listę adresową. Zamawiający nie określa sposobu dystrybucji. Po stronie Wykonawcy będzie leżał obowiązek udowodnienia dostarczenia przesyłek pod wskazane adresy. Ewentualne zwroty przesyłek należy kierować do siedziby Zamawiającego. Za zakończenie realizacji usługi przyjmuje się moment nadania gotowych przesyłek i poinformowania o tym Zamawiającego. 

Termin wykonania zadania: 01.04. - 30.04.2015 r.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”

Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź


 09.03.2015 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczsnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2. zleci wykonanie zadania w ramach umowy cywilno-prawnej. 

Zadanie to polegać będzie na opracowaniu kwartalnych raportów (średnio 60 h na raport) monitorujących przebieg realizacji projektu (zwłaszcza poziom osiągnięcia poszczególnych celów projektu, jakość i poziom osiągniętych rezultatów na podstawie wykorzystanych przez zespół projektu narzędzi raportowania i sprawozdawczości wewnętrznej projektu), które będą współistnieć z obowiązującymi procedurami w Uniwersytecie Łódzkim, będą zgodne z dokumentami programowymi POKL, a także będą wprost odnosić się do wskaźników produktów oraz wskaźników rezultatów proponowanych we wniosku o dofinansowanie. Raporty te powinny umożliwić systematyczną ocenę postępów z wdrażanych działań, bieżącą weryfikację tempa i kierunku, w którym podąża projekt.

Wymagania:

 •     wykształcenie wyższe, kompetencje naukowo - badawcze
 •     znajomość procedur UŁ, wytycznych kwalifikowania wydatków w POKL
 •     samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia
 •     mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z EFS 

Termin zadań: marzec - czerwiec 2015 r.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”

Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 


3 marca 2015

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci przeprowadzenie kursu pływania (pływanie i techniki ratownictwa wodnego) 

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 111, w godz. 12.00 – 15:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


02 marca 2015

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla Partnera Zagranicznego Projektu oraz dwóch ekspertów podczas 2 dniowej wizyty.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zapewnienie noclegu dla 3 osób od dnia 14 kwietnia do 16 kwietnia 2015 r. w centrum Łodzi.

W ramach obsługi wymagamy:

 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych (lub do pojedynczego wykorzystania)
 • Standard hotelu/pensjonatu/ośrodka musi odpowiadać minimum 3 gwiazdkowej kategorii
 • Dogodną lokalizację – centrum Łodzi (umożliwiający dogodny dojazd) 

2. Wyżywienie dla 1 osoby od dnia 14 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2015 r. 

Oferta może być przedstawiona w dwóch wariantach:

 • Śniadanie + suchy prowiant + obiado-kolacja
 • Śniadanie + obiad + kolacja

Śniadanie oraz obiad/obiado-kolacja może być w formie stołu szwedzkiego. Obiad/obiado-kolacja musi składać się minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką/surówką. Do każdego dania muszą być serwowane zimne napoje a do śniadania dodatkowo również kawa i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne wymagania uczestników (np. dieta bezglutenowa).

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostosowane do godzin pracy Partnera Zagranicznego.

 

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, piętro I, p. 112, tel. 42 665 54 60


 

24.02.2015 r.

Szanowni Państwo, 

Wydział Nauk o Wychowaniu  Uniwersytetu Łódzkiego  w ramach  projektu „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia ofert na usługę translatorską (z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie) związaną z organizacją Międzynarodowego Sympozjum  realizowanego w ramach ww. projektu. Szczegółowe informacje zawierają załączone dokumenty.

Z wyrazami szacunku

Beata Adamczyk

Koordynator ds. Organizacji Sympozjum


23.02.2015 r.

Wydział Nauk o Wychowaniu  Uniwersytetu Łódzkiego  w ramach  projektu „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia ofert na kompleksową usługę związaną z organizacją Międzynarodowego Sympozjum  ( tj. wynajem dwóch sal konferencyjnych oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników) realizowanego w ramach ww. projektu. Szczegółowe informacje zawierają załączone dokumenty.


22.02.1015 r.

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w związku z realizacją projektu pt. „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.) zwraca się z uprzejmym pytaniem o cenę opisanej poniżej usługi: 

Usługa powinna obejmować:

 • opracowanie elektronicznej wersji podręcznika  z menu w języku polskim i w języku angielskim na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę 
 • przekazanie Zleceniodawcy powyższych materiałów powielonych na 130 płytach CD z samoodtwarzalnym menu (każda płyta w kopercie kartonowej standardowej bez klapki)
 • oprawa graficzna plików winna charakteryzować się wysokim poziomem estetyki, wypracowanym w porozumieniu ze zleceniodawcą

Termin zadań: 01 kwietnia - 30 kwietnia 2015 r.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”

Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


 13.02.2015 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci wykonanie tłumaczenia tekstów do książki pt. ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU Z SYSTEMU EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPRZYSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE. DOBRE PRAKTYKI PRACY EDUKACYJNEJ z języka polskiego na język angielski zawierający propozycje pracy z dziećmi i młodzieżą.

Objętość książki: 200 stron 

Termin realizacji: 06.03.2015 - 31.03.2015 

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku filologia angielska 
 • udokumentowane doświadczenie jako tłumacz tekstów naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych 

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”  Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

 


02 lutego 2015

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla Partnera Zagranicznego Projektu podczas 1 dniowej wizyty.

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Zapewnienie noclegu dla 1 osoby od dnia 24 marca do 25 marca 2015 r. w centrum Łodzi.

W ramach obsługi wymagamy:

 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych (lub do pojedynczego wykorzystania)
 • Standard hotelu/pensjonatu/ośrodka musi odpowiadać minimum 3 gwiazdkowej kategorii
 • Dogodną lokalizację – centrum Łodzi (umożliwiający dogodny dojazd) 

2.Wyżywienie dla 1 osoby od dnia 24 marca do dnia 25 marca 2015 r. 

Oferta może być przedstawiona w dwóch wariantach:

 • Śniadanie + suchy prowiant + obiado-kolacja
 • Śniadanie + obiad + kolacja

Śniadanie oraz obiad/obiado-kolacja może być w formie stołu szwedzkiego. Obiad/obiado-kolacja musi składać się minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką/surówką. Do każdego dania muszą być serwowane zimne napoje a do śniadania dodatkowo również kawa i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne wymagania uczestników (np. dieta bezglutenowa).

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostosowane do godzin pracy Partnera Zagranicznego.

 

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, piętro I, p. 112, tel. 42 665 54 60


 16.01.2015 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 w Łodzi.

Termin wykonania zadania: 09.02. - 31.03.2015 r.

Liczba godzin do zrealizowania: 56.

Wymagania:

ukończone studia na kierunku filologia angielska udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy w MOS lub MOW 

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”  Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź


15 stycznia 2015

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla Partnera Zagranicznego Projektu podczas 1 dniowej wizyty.

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Zapewnienie noclegu dla 1 osoby od dnia 10 lutego do 11 lutego 2015 r. w centrum Łodzi.

W ramach obsługi wymagamy:

 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych (lub do pojedynczego wykorzystania)
 • Standard hotelu/pensjonatu/ośrodka musi odpowiadać minimum 3 gwiazdkowej kategorii
 • Dogodną lokalizację – centrum Łodzi (umożliwiający dogodny dojazd) 

2.Wyżywienie dla 1 osoby od dnia 10 lutego do dnia 11 lutego 2015 r. 

Oferta może być przedstawiona w dwóch wariantach:

 • Śniadanie + suchy prowiant + obiado-kolacja
 • Śniadanie + obiad + kolacja

Śniadanie oraz obiad/obiado-kolacja może być w formie stołu szwedzkiego. Obiad/obiado-kolacja musi składać się minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką/surówką. Do każdego dania muszą być serwowane zimne napoje a do śniadania dodatkowo również kawa i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne wymagania uczestników (np. dieta bezglutenowa).

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostosowane do godzin pracy Partnera Zagranicznego.

 

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, piętro I, p. 112, tel. 42 665 54 60


 7 stycznia 2015

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  zatrudni na umowę zlecenie trenera/wykładowcę do prowadzenia szkoleń/warsztatów pt. "Style kierowania w procesie kształcenia uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"

Szkolenie/warsztat realizowany jest  w 3 edycjach (1 edycja to 16 godzin).

Proponowany termin realizacji kursu:

 • 31 styczeń - 01 marzec 2015
 • 21-22 luty 2015 II edycja
 • 14-15 marca 2015 III edycja

Prosimy o przesłanie propozycji tematyki szkolenia w załączonym formularzu oraz podanie oferty cenowej.

Wymagania: Udokumentowane doświadczenie jako trener/szkoleniowiec w zakresie zbieżnym z tematyką szkolenia.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”
Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


10 grudnia 2014

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w związku z realizacją projektu pt. „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.) zatrudni na umowę o dzieło do wykonania następujących prac: recenzja publikacji z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej lub kultury fizycznej i zdrowotnej dotyczącej zapobiegania wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej.

Wymagania:   

 1. wykształcenie wyższe, co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego   
 2. autorstwo lub współautorstwo min. 3 publikacji z zakresu nauk społecznych   
 3. doświadczenie w zakresie redagowania, recenzowania przynajmniej 3 publikacji naukowych

Zakres zadań:

Recenzja publikacji z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej lub kultury fizycznej i zdrowotnej dotyczącej zapobiegania wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej.

Termin zadań:

21 stycznia - 31 stycznia 2015 r.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, piętro I, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”
Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


 9 grudnia 2014

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci przeprowadzenie kursu z uprawnieniami ratownika (organizacja ratownictwa wodnego, organizacja pracy, sprzęt). 

Wymagana zgoda  Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, która wydana jest na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

Kurs realizowany jest  w 3 edycjach po 3 osoby (1 edycja to 27 godzin).

Termin realizacji kursu: styczeń - marzec 2015 r. 

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, w pokoju 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”
Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60 

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


 9 grudnia 2014

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem ”PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem  z systemu oświaty”  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2, poszukuje opiekuna instytucjonalnego wycieczki edukacyjno-zawodowej w zakładzie pracy (5 h, umowa cywilno-prawna).

Zakres zadań:

 • Organizacja wycieczki edukacyjno-zawodowej w zakładzie pracy
 • Opieka nad Uczniami biorącymi udział w Projekcie - liczba osób: 26 oraz 3 opiekunów z MOS nr 3.

Wymagania:

 • Program wycieczki powinien być dostosowany do potrzeb osób młodych
 • Program powinien ujmować m.in. zwiedzanie zakładu pracy, powinien ukazywać specyfikę danej firmy oraz specyfikę pracy.

Termin wycieczki: styczeń 2014 r.

Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do wyboru terminu wycieczki.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, I piętro, pokój 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, I piętro, p.112, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


9 grudnia 2014

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem  z systemu oświaty"  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zorganizowanie przejazdu 29 osób do zakładu pracy SZKŁO-DEKOR Sp. z o.o. w dniu 9 stycznia 2015 r.

Miejsce zbiórki: MOS nr 3, ul. Ksawerego Praussa 2, 94-203 Łódź

Cel: SZKŁO-DEKOR sp. z o.o., ul. 1-go Maja 21, 97-300 Piotrków Trybunalski

Czas wycieczki: 7 godzin

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A, I piętro, pokój 112,  w godz. 07:30 - 11.30 lub drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, I piętro, p.112, tel. 42 665 54 60  


20 listopada 2014 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci przeprowadzenie zajęć Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Łodzi (6 uczniów, 12 h, umowa zlecenie).

Termin realizacji zajęć: styczeń - kwiecień 2015

Wymagania: ukończone studia wyższe

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 112, w godz. 07:30 - 11:30 lub drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


 

19 listopada 2014 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem  z systemu oświaty"  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2, poszukuje koordynatora miedzynarodowego sympozjum (60-80h, umowa cywilno-prawna). 

Celem międzynarodowego 2 dniowego sympozjum organizowanego przez Pracownię Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" jest dookreślenie założeń metodycznych adaptowanego niemieckiego systemu pracy z uczniem we współpracy z przedstawicielem partnera zagranicznego; analiza mocnych i słabych stron wdrożonego systemu w szkołach; upowszechnienie dobrych praktyk pracy edukacyjnej z młodzieżą zagrożoną wypadnięciem z systemu oświaty oraz wzmocnienie współpracy szkół, partnerów gospodarczo-społecznych, poradni psychologicznych i pedagogicznych.

Międzynarodowe, 2 dniowe Sympozjum, składające się z części I, II, III:

Część I: Problematyka dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie - zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty kształcenia w badaniach i opracowaniach naukowo-badawczych; 

Część II: Alternatywna edukacja młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu oświaty - szanse i zagrożenia (m.in. pedagogika konfrontacyjna, edukacja olimpijska i przez sport); 

Część III: Alternatywna edukacja młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu oświaty - dobre praktyki. Składająca się z wystąpień prelegentów i dyskusji.

Zakres zadań koordynatora sympozjum:

 • organizacja i koordynacja sympozjum; 
 • organizacja i koordynacja materiałów merytorycznych i marketingowych w związku z organizacją sympozjum w ramach projektu;
 • bieżący kontakt z uczestnikami organizowanych imprez, także zagranicznymi;
 • współpraca z organizacjami/instytucjami partnerskimi, także zagranicznymi;
 • tworzenie programu sympozjum,
 • kontraktacja i nadzór nad pracą wykonawców zewnętrznych w obszarze min: 
 • kampanii promującej wydarzenia;
 • zatrudnianiem prelegentów, tłumaczeniami, cateringiem, 
 • zapewnieniem lokalizacji i obsługi technicznej;
 • przygotowanie i zarządzanie biurem Konferencji;
 • komputerowa rejestracja uczestników;
 • rezerwacja hoteli dla uczestników, gości honorowych, gości zagranicznych; 
 • przygotowanie materiałów konferencyjnych; 
 • współpraca z prelegentami z Polski i z zagranicy; 
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Sympozjum.

Wymagania konieczne: 

 • Wykształcenie wyższe: kierunkowe z nauk społecznych
 • Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w obszarze organizacji imprez/wydarzeń
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień organizacji merytoryczno - technicznej imprez,
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego w stopniu  co najmniej zaawansowanym
 • Praktyczna i merytoryczna znajomość PZP w odniesieniu tematyki związanej z organizacją wydarzeń (w tym realizacji w środowisku międzynarodowym)
 • Umiejętność prowadzenia dokumentacji projektowej
 • Umiejętność obsługi środowiska MS-Office, zwłaszcza PowerPoint
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej, terminowość,
 • Umiejętności negocjacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu

Termin wykonania prac: grudzień 2014 r. - maj 2015 r. 

Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu sympozjum.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A I piętro, pokój 112,  w godz. 07:30 - 11.30 lub drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, I piętro, p.112, tel. 42 665 54 60  


3 listopada 2014

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukuje zakładu pracy, który przyjąłby wycieczkę uczniów z MOS nr 3 w Łodzi  (29 osób - 26 uczniów i 3 opiekunów).

Celem wycieczki jest : 

 • Poznanie roli danego zakładu pracy dla gospodarki regionu
 • Poznanie zasad funkcjonowania zakładu pracy
 • Poznanie różnorodności stanowisk pracy w przedsiębiorstwie
 • Poznanie zasad funkcjonowania maszyn i urządzeń i ich roli w procesach produkcji

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, piętro I, p. 112, tel. 42 665 54 60


 

 

27 października 2014

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci przeprowadzenie kursu pływania (pływanie i techniki ratownictwa wodnego, sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym). Wymagana zgoda  Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, która wydana jest na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 112, w godz. 07.30 – 11:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”

Budynek A, piętro I, p. 112, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60 

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


 15 października 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przygotowywanej, w ramach projektu unijnego „Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”, publikacji nt. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej, której wydanie przez Uniwersytet Łódzki planowane jest na kwiecień 2015 roku. - szczegóły


15 października 2014 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci wykonanie tłumaczenie z jęz. niemieckiego na język polski rekomendacji i narzędzi dla nauczycieli/wychowawców do pracy z uczniem niedostosowanym społecznie.

Objętość rekomendacji: 100 stron

Termin realizacji: 03.11 - 30.11.2014 r.

Wymagania: 

 • potwierdzona znajomość języka niemieckiego,
 • doświadczenie jako tłumacz tekstów naukowych w szczególności w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych 
 • znajomość słownictwa z zakresu nauk pedagogicznych

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 112, w godz. 07:30 - 11:30 lub drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 


10 września 2014 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci wydanie orzeczenia lekarskiego dla 15 osób (w postaci wpisu do książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych) o możliwości udziału w zajęciach praktyczno-zawodowych dla Uczniów Gimnazjum: Kurs kucharz

Kontakt:

Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60


09 września 2014

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla Partnera Zagranicznego Projektu  oraz dwóch ekspertów podczas 2 dniowej wizyty.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zapewnienie noclegu dla 3 osób od dnia 20 października do 22 października 2014 r. w centrum Łodzi.

W ramach obsługi wymagamy:

 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych (lub do pojedynczego wykorzystania)
 • Standard hotelu/pensjonatu/ośrodka musi odpowiadać minimum 3 gwiazdkowej kategorii
 • Dogodną lokalizację – centrum Łodzi (umożliwiający dogodny dojazd) 

2.Wyżywienie dla 1 osoby od dnia 20 maja do dnia 22 maja 2014 r. 

Oferta może być przedstawiona w dwóch wariantach:

 • Śniadanie + suchy prowiant + obiado-kolacja
 • Śniadanie + obiad + kolacja

Śniadanie oraz obiad/obiado-kolacja może być w formie stołu szwedzkiego. Obiad/obiado-kolacja musi składać się minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką/surówką. Do każdego dania muszą być serwowane zimne napoje a do śniadania dodatkowo również kawa i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne wymagania uczestników (np. dieta bezglutenowa).

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostosowane do godzin pracy Partnera Zagranicznego.

 

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, piętro I, p. 112, tel. 42 665 54 60


01 września 2014 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych dla 15 osób pozwalających na wzięcie udziału w kursie gastronomicznym: Kurs kucharz

 

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60


 

18 sierpnia 2014

W związku z realizacją Projektu „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zwraca się z uprzejmym pytaniem o cenę kompletu oryginalnych tonerów (kolory: black, cyan, magenta, yellow) do drukarki HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw. 

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 111, w godz. 11.30 – 15:30 lub drogą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:
Biuro projektu: „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, p.111, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


7 lipca 2014

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w związku z realizacją projektu pt. „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.) zatrudni na umowę o dzieło do wykonania następujących prac: recenzja publikacji z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej lub kultury fizycznej i zdrowotnej dotyczącej zapobiegania wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży, w tym nieprzystosowanej społecznie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
 • autorstwo lub współautorstwo min. 3 publikacji z zakresu pedagogiki
 • doświadczenie w zakresie redagowania, recenzowania przynajmniej 3 publikacji naukowych

Zakres zadań:

 • recenzja I części publikacji z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej lub recenzja II części publikacji z zakresu  problematyki  pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej dotyczącej zapobiegania wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży, w tym nieprzystosowanej społecznie.

Termin zadań:

 • 25 lipca - 06 sierpnia 2014 r.

Pisemne oferty przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A p. 111, w godz. 11:30 – 15:30 (tel. kontaktowy 42 665 54 60) w formie wydrukowanego i wypełnionego załączonego formularza lub drogą formy elektornicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce: Biuro projektu „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”
Adres: Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


5 czerwca 2014 r.

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem ?PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty? finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci wykonanie tłumaczenia raportu z badań z języka polskiego na język angielski zawierający rekomendacje do pracy z uczniem niedostosowanym społecznie.

Objętość raportu: 45 stron (1600 znaków na stronę)
Termin realizacji: 25.06 ? 30.06.2014 r. (40 h)

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku filologia angielska
 • udokumentowane doświadczenie jako tłumacz tekstów naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 111, w godz. 11:00 ? 15:30 lub drogą poczty elektronicznej ? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:
Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


19 maja 2014 r.

Zapytanie ofertowe - opiekun instytucjonalny wycieczki edukacyjno-zawodowej w zakładzie pracy Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem  z systemu oświaty"  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2, poszukuje opiekuna instytucjonalnego wycieczki edukacyjno-zawodowej w zakładzie pracy (5 h, umowa cywilno-prawna).

Zakres zadań:

 • Organizacja wycieczki edukacyjno-zawodowej w zakładzie pracy
 • Opieka nad Uczniami biorącymi udział w Projekcie - liczba osób: 20  oraz 2. opiekunów z MOW.

Wymagania:

 • Program wycieczki powinien być dostosowany do potrzeb osób młodych
 • Program powinien ujmować m.in. zwiedzanie zakładu pracy, powinien ukazywać specyfikę danej firmy oraz specyfikę pracy.
 • Termin wycieczki: czerwiec 2014 r.

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A I piętro, pokój 111, w godz. 11.30 ? 15:30 lub drogą poczty elektronicznej ? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:
Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, I piętro, p.112, tel. 42 665 54 60


14 kwietnia 2014

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w związku z realizacją projektu pt. „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.) zatrudni na umowę o dzieło do wykonania następujących prac: świadczenie usług eksperckich polegających na przygotowaniu treści artykułu o zleconej przez Zamawiającego tematyce (z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej lub kultury fizycznej i zdrowotnej dotyczącej zapobiegania wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży,
w tym nieprzystosowanej społecznie) przewidzianej do publikacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza merytoryczna z z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej lub kultury fizycznej i zdrowotnej dotyczącej zapobiegania wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży, w tym nieprzystosowanej społecznie.

Zakres zadań:

 • świadczenie usług eksperckich polegających na przygotowaniu treści artykułu o zleconej przez Zamawiającego tematyce  (z zakresu problematyki pedagogiki specjalnej lub kultury fizycznej i zdrowotnej dotyczącej zapobiegania wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży,  w tym nieprzystosowanej społecznie) przewidzianej do publikacji;
 • Pojedynczy artykuł powinien zawierać co najmniej 20 000 znaków ze spacjami, a jego ostateczna objętość będzie zależna od tematyki i ustaleń z Zamawiającym.  Oferent może złożyć ofertę na przygotowanie więcej niż jednego artykułu, ale dotyczących różnych zagadnień z zakresu problematyki zapobiegania wykluczenia  z systemu edukacji dzieci i młodzieży, w tym nieprzystosowanej społecznie;
 • Współpraca z autorami tekstów artykułów będzie się odbywać na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Oferenci wybrani do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani będą do dostarczenia Zamawiającemu dzieła zgodnie z terminem określonym w treści umowy zawartej pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.

Artykuły przyjmowane będą najpóźniej do dnia 30 maja 2014 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A p. 111, w godz. 11:30 – 15:30 (tel. kontaktowy 42 665 54 60) w formie elektronicznej (i ew. papierowej) poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres biura lub drogą formy elektornicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce: Biuro projektu „PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”
Adres: Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

Po zapoznaniu się redaktora z treścią nadesłanych artykułów i wyborze artykułów do publikacji, skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


10 kwietnia 2014

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla Partnera Zagranicznego Projektu podczas 2 dniowej wizyty.

Przedmiotem zamówienia jest:Zapewnienie noclegu dla 1 osoby od dnia 20 maja do 22 maja 2014 r. w centrum Łodzi.

1. W ramach obsługi wymagamy:

 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych (lub do pojedynczego wykorzystania)
 • Standard hotelu/pensjonatu/ośrodka musi odpowiadać minimum 3 gwiazdkowej kategorii
 • Dogodną lokalizację – centrum Łodzi (umożliwiający dogodny dojazd) 

2. Wyżywienie dla 1 osoby od dnia 20 maja do dnia 22 maja 2014 r. 

Oferta może być przedstawiona w dwóch wariantach:

 • Śniadanie + suchy prowiant + obiado-kolacja
 • Śniadanie + obiad + kolacja

Śniadanie oraz obiad/obiado-kolacja może być w formie stołu szwedzkiego. Obiad/obiado-kolacja musi składać się minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką/surówką. Do każdego dania muszą być serwowane zimne napoje a do śniadania dodatkowo również kawa i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia człowieka. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub inne wymagania uczestników (np. dieta bezglutenowa).

Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i dostosowane do godzin pracy Partnera Zagranicznego.

 

Kontakt: Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, piętro I, p. 112, tel. 42 665 54 60


3.03.2014

W związku z realizacją Projektu ?PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zwraca się z uprzejmym pytaniem o cenę kursu gastronomicznego Kucharz-Kelner dającego uprawnienia do wykonywania zawodu. Prosimy o wycenę osobno kursu dającego uprawnienia do wykonywania zawodu Kucharz lub Kelner w wymiarze 100 h.
 
Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 112, w godz. 12.00-15:30 lub drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie wypełnionego formularza: kucharz, kelner
 
Kontakt:
Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, p.112, tel. 42 665 54 60
 
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zorganizowanie przejazdu 15 osób na trasie Łódź - Stuttgart (Niemcy), Sttutgart (Niemcy) ? Łódź. 

Wyjazd - 23 marca 2014 r. powrót - 28 marca 2014 r. (autokar nie jest potrzebny na miejscu). 

Odpowiedzi proszę przesyłać w ciągu 10 dni od daty zamieszczenia zapytania. 

Oferty prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź w formie tradycyjnej na adres: WNoW UŁ, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, budynek A, pokój 111, tel. 42 665 54 60 - formularz

25.02.2014


Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zorganizowanie noclegu oraz wyżywienia dla uczestników Projektu podczas wizyty studyjnej w Stuttgarcie (Niemcy).

    Termin wizyty studyjnej -  24-28.03.2014 r.
    Miejsce: Stuttgart
    Ilość uczestników: 15 osób
    Liczba noclegów: 4
    Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 111, w godz. 12.00-15:30 lub drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

25.02.2014


Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zleci wykonanie tłumaczenia symultanicznego podczas wizyty studyjnej w Niemczech (tłumaczenie język polski - niemiecki, język niemiecki - język polski).

Podczas wizyty studyjnej zostaną wymienione poglądy dotyczące pracy z uczniem na terenie Niemiec i Polski. Wypracowane zostaną rozwiązania oparte na doświadczeniach/praktykach niemieckich. 

 1. Termin wizyty studyjnej -  24. ? 28.03.2014 r.
 2. Miejsce: Stuttgart
 3. Języki tłumaczenia -  tłumaczenie język  polski-niemiecki, niemiecko-polski 
 4. Tematyka: pedagogika
 5. Ilość uczestników: 15 osób
 6. Rodzaj tłumaczenia - symultaniczne

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku filologia germańska
 • udokumentowane 10-letnie doświadczenie jako tłumacz
 • doświadczenie w tłumaczeniu symultanicznym (konferencje, spotkania biznesowe)

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 111, w godz. 12.00 ? 15:30 lub drogą poczty elektronicznej ? Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

 Kontakt:

Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

25.02.2014


Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  zatrudni na umowę zlecenie trenera/wykładowcę do prowadzenia szkoleń/warsztatów pt. "Budowanie klimatu społecznego szkoły".

Prosimy o przesłanie propozycji tematyki szkolenia w załączonym formularzu oraz podanie oferty cenowej.

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie jako trener/szkoleniowiec w zakresie zbieżnym z tematyką szkolenia

Pisemne oferty przyjmowane będą  w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, bud. A w pokoju 111, w godz. 12.00 - 15:30 lub drogą poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w formie wypełnionego formularza.

Kontakt:

Biuro projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, tel. 42 665 54 60

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

11.02.2014


Oferta na wykonanie usługi cateringowej

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją Projektu "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi cateringowej zgodnie z poniższą charakterystyką.

Spotkania, na których oczekiwalibyśmy usługi cateringowej odbywać się będą w wymienionych poniżej terminach (terminy podane orientacyjnie): 

 • 08 - 09 marca 2014
 • 22 - 23 marca 2014
 • 05 - 06 kwietnia 2014
 • 17 - 18 maja 2014
 • 18 - 19 października 2014
 • 15 - 16 listopada 2014
 • 29 - 30 listopada 2014
 • 10 - 11 stycznia 2015
 • 14 - 15 lutego 2015
 • 21 - 22 lutego 2015
 • 28 lutego - 01 marca 2015
 • 07 - 08 marca 2015
 • 14 - 15 marca 2015
 • 28 - 29 marca 2015
 • 11 - 12 kwietnia 2015
 • 25 - 26 kwietnia 2015
 • 09 - 10 maja 2015
 • 23 - 24 maja 2015
 • 30 -? 31 maja 2015

Każde spotkanie dla 15 osób - 2 przerwy kawowe w ciągu jednego dnia.

W każdym z wymienionych dni oczekiwać będziemy usługi według poniższego zamówienia oraz zaplecza sprzętowego (stoły, obrusy, dekoracje, podgrzewacze do kawy i herbaty, serwis kawowy i obiadowy itp.).

Opis przedmiotu zamówienia:

Warsztaty będą odbywać się na terenie Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu, w budynku A przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi.

Usługa powinna obejmować przygotowanie i dostarczenie posiłków zawierających, np..:

 • talerze kanapek, tortinek,
 • słodkie bułki, pączki,
 • kruche ciastka itp., 
 • napoje gorące i zimne: kawa, herbata, woda mineralna, soki.

Proszę o przesłanie oferty  za pomocą poczty tradycyjnej, bądź drogą elektroniczną na adres: ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 111, nr tel.: 42 665 54 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w ciągu 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Formularz ofertowy

11.02.2014


Zapytanie ofertowe - zakup mebli biurowych

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,   zakupi meble biurowe.

Prosimy o przesłanie oszacowania cenowego zawartego w formularzu ofertowym.

11.02.2014 


 Zapytanie ofertowe  - Opracowanie strony internetowej projektu (przeklejone z wnow.uni.lodz.pl)

Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. zleci wykonanie zadania w ramach umowy cywilno-prawnej. Zlecenie będzie polegało na opracowaniu strony internetowej projektu.
Główne założenia: strona internetowa z możliwością edycji treści i dodatkowymi funkcjonalnościami. Portal informacyjny z możliwością wyboru języka, tablicą ogłoszeń, newsami, galerią zdjęć, podział strony na menu lewostronne i centralny panel główny, który zawiera treści, linki, pliki graficzne. W nagłówku strony umieszczone logotypy: loga UE, POKL, promuje łódzkie oraz logo projektu. W stopce strony umieszczone logotypy (loga Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, UŁ oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu. Główna strona powinna zawierać ?aktualności? wzbogacone o miniaturkę zdjęcia.
 
Menu: 
Wygląd
 • Menu lewe rozwijalne - prosta animacja
Funkcje
 • Menu posiada 3 poziomy zagłębień wg wzoru: ?O projekcie? ? ?Zespół projektu? ? ?Jan Kowalski?,
 • Menu jest edytowalne pod względem liczby oraz treści każdego z ?przycisków?. Oznacza to, iż Administrator ma możliwość wyłączenia niepotrzebnych elementów strony (wyłączenie nie powoduje utraty zapisanych danych na podstronach). Za pośrednictwem panelu administracyjnego istnieje również możliwość edycji nazw poszczególnych przycisków,
 • Maksymalna liczba pozycji I poziomu wynosi 20, drugiego i trzeciego ? po 10 (za wyjątkiem podstrony ?Galeria? ? opisano w punkcie 4),
 • W przypadku podpięcia II poziomu zagłębienia, I poziom posiada graficzną informację o takim fakcie,
 • Menu w części zawiera wstępnie przygotowane przez Wykonawcę strony,
 • ?Aktualności? ? podpięte do newsów, wyświetlane na głównej stronie w formie nagłówków,
 • ?Galeria? ? w I poziomie zagłębienia ? miniaturki linkujące do poszczególnych galerii (II poziom zagłębienia, możliwość wstawienia co najmniej 20 galerii),
 • ?Kontakt? ? podstrona wzbogacona o mapkę, na której wskazano lokalizację Biura Projektu oraz zaangażowanych w realizację Wydziałów.
Specyfika stron edytowalnych:
 1. Możliwość dodawania plików (jpg, pdf, doc,xls) w obszarze centralnego panelu głównego,
 2. Możliwość formatowania tekstu w edytorze on-line (edycja w zakresie: wielkość czcionki, rodzaj, kolor, wstawianie wypunktowania, pogrubienie, kursywa, podkreślenie), funkcja ?cofnij? (ctrl+z),
 3. Możliwość zmiany kolejności wstawionych fotografii w sposób umożliwiający efektywne zarządzanie plikami przy ich większej liczbie.
Pisemne oferty przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia w Biurze Projektu, ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 111 w godz. 07.30 ? 15:30 (tel. kontaktowy 42 665 54 60). Oferty mogą być przekazywane osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
24.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe - Opracowanie kwartalnych raportów monitorujących przebieg realizacji projektu. (przeklejone z wnow.uni.lodz.pl)
Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem ?Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczsnym wypadnięciem z systemu oświaty?  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2. zleci wykonanie zadania w ramach umowy cywilno-prawnej. Zadanie to polegać będzie na opracowaniu kwartalnych raportów (średnio 60 h na raport) monitorujących przebieg realizacji projektu (zwłaszcza poziom osiągnięcia poszczególnych celów projektu, jakość i poziom osiągniętych rezultatów na podstawie wykorzystanych przez zespół projektu narzędzi raportowania i sprawozdawczości wewnętrznej projektu), które będą współistnieć z obowiązującymi procedurami w Uniwersytecie Łódzkim, będą zgodne z dokumentami programowymi POKL, a także będą wprost odnosić się do wskaźników produktów oraz wskaźników rezultatów proponowanych we wniosku o dofinansowanie. Raporty te powinny umożliwić systematyczną ocenę postępów z wdrażanych działań, bieżącą weryfikację tempa i kierunku, w którym podąża projekt.
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, kompetencje naukowo - badawcze
 • znajomość procedur UŁ, wytycznych kwalifikowania wydatków w POKL,
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z EFS .
Pisemne oferty (zawierające wstępny zamysł wraz ze schematem narzędzi monitorujących wraz z propozycją wynagrodzenia) przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia w Biurze Projektu, ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 111 w godz. 07.30 ? 15:30 (tel. kontaktowy 42 665 54 60). Oferty mogą być przekazywane osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
24.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe - Specjalista ds. rekrutacji i koordynacji form wsparcia dla nauczycieli (przeklejone z wnow.uni.lodz.pl)
Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem ?Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem  z systemu oświaty?  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2, poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. szkoleń (obsługa szkoleń dla nauczycieli, w okresie trwania projektu tj. 01.2014 - 06.2015, średnio 50h w miesiącu, umowa cywilno-prawna).
 
Zakres zadań:
 • rekrutacja nauczycieli na szkolenia/warsztaty
 • organizacja i obsługa form wsparcia dla nauczycieli
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość procedur UŁ, wytycznych kwalifikowania wydatków w POKL,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z EFS. 
Pisemne oferty (zawierające propozycję wynagrodzenia) przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Nauk o Wychowaniu. Oferty mogą być przekazywane osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 
Kontakt:
 ul. Pomorska 46/48, 
budynek A, pokój 111, 
nr tel.: 42 665 54 60
 Łódź, 24 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe - narzędzia monitoringowe. (przeklejone z wnow.uni.lodz.pl)
Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem ?Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem  z systemu oświaty?  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2,  zleci wykonanie zadania w ramach umowy o dzieło. Zadanie to polegać będzie na opracowaniu zestawu narzędzi monitorujących przebieg realizacji projektu (zwłaszcza poziom osiągnięcia poszczególnych celów projektu, jakość i poziom osiągniętych rezultatów, narzędzi raportowania i sprawozdawczości wewnętrznej projektu), które będą współistenieć z obowiązującymi procedurami w Uniwersytecie Łódzkim, będą zgodne z dokumentami programowymi POKL, a także będą wprost odnosić się do wskaźników produktów oraz wskaźników rezultatów proponowanych we wniosku o dofinansowanie. Narzędzia te powinny umożliwić systematyczną ocenę postępów z wdrażanych działań, bieżącą weryfikację tempa i kierunku, w którym podąża projekt - powinny być opatrzone w komentarz odnoszący się do terminarzu wpływu do biura projektu/przepływu pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu zarządzającego. 
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, kompetencje naukowo - badawcze
 • znajomość procedur UŁ, wytycznych kwalifikowania wydatków w POKL,
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z EFS.
Pisemne oferty (zawierające wstępny zamysł wraz ze schematem narzędzi monitorujących wraz z propozycją wynagrodzenia) przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Nauk o Wychowaniu. Oferty mogą być przekazywane osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 
Kontakt:
ul. Pomorska 46/48, 
budynek A, pokój 111, 
nr tel.: 42 665 54 60
 Łódź, 24 stycznia 2014 r

 

 

 


Uniwersytet Łódzki

www.uni.lodz.pl

 


Człowiek- najlepsza inwestycja.

 


Wydział Nauk o Wychowaniu

www.wnow.uni.lodz.pl

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, przeczytaj Politykę Prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.