Aktualności


W dniach 16-17 maja 2015 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. "Profilaktyka i terapia uzależnień"


W dniach 23-24 maja 2015 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. "Profilaktyka i terapia uzależnień"


"Serdecznie dziękujemy za udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Alternatywna edukacja dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem z systemu oświaty – szanse i zagrożenia”. Na stronie "Obserwatorium Edukacji zamieszczono fotorelację z wydarzenia.


W dniach 25-26 kwietnia 2015 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. "Wychowawcza rola sportu dzieci i młodzieży"


W dniu 15 kwietnia odbyło się spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty".


W dniu 14 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie ekspertów z Niemiec z Dyrektorami Ośrodków oraz wychowawcami.


W dniach 14-15, 21-22 marca, 11 - 12 kwietnia 2015 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. "Style kierowania w procesie kształcenia uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniach 14-15 lutego 2015 r. odbyło się szkolenie dla Nauczycieli pt. „Budowanie klimatu społecznego szkoły”


W dniu 11 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty". Spotkanie odbyło się o godz.11:00 w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu przy ul. Pomorskiej 46/48;


W dniu 10 lutego 2015 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty".


W dniu 13 stycznia 2015 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 16 grudnia 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 09 grudnia 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 02 grudnia 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniach 29-30 listopada 2014 r. odbyło się szkolenie dla Nauczycieli pt. „Aktywność fizyczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.


W dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w sali 204 A na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się zebranie z Dyrektorami Ośrodków oraz koordynatorami SzOK-ów.


W dniach 15-16 listopada 2014 r. odbyło się szkolenie dla Nauczycieli pt. „Wychowawcza rola sportu i młodzieży”. 


W dniu 04 listopada 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniach 25-26 października 2014 r. odbyło się szkolenie dla Nauczycieli pt. „Edukacja olimpijska i idea fair play jako element wspomagający proces resocjalizacyjny”;


W dniu 22 października 2014 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty". Spotkanie odbyło się o godz.12:00 w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu przy ul. Pomorskiej 46/48.


W dniu 21 października 2014 r.  odbyło się piąte zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 21 października 2014 r. odbyła się pierwsza wizyta ekspertów z Niemiec.


W dniu 21 października 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 07 października 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 07 października 2014 r.  odbyło się piąte zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 23 września 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty";


W dniu 23 września 2014 r.  odbyło się piąte zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 16 września 2014 r. odbyło się piąte zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 16 września 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"; 


W dniu 26 sierpnia 2014 r.  odbyło się  zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" 


Serdecznie zapraszamy do udziału w przygotowywanej, w ramach projektu unijnego „Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty”, publikacji nt. Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Dobre praktyki pracy edukacyjnej, której wydanie przez Uniwersytet Łódzki planowane jest na kwiecień 2015 roku. - szczegóły


Projekt "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" realizowany przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego został wybrany Projektem Dnia przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.


Zakładka internetowa „Projekt Dnia” aktualizowana jest codziennie w celu dostarczania informacji i promowania dotychczasowych projektów PO KL. Jednym z najważniejszych elementów „Projektu Dnia” są zdjęcia przedstawiające w interesujący sposób efekty
realizowanych projektów.


W dniu 24 czerwca odbyło się piąte zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 17 czerwca odbyło się czwarte zebranie zespołu Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"


W dniu 21 maja odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej w ramach Projektu: "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty". Spotkanie odbędzie się o godz.12:00 w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu przy ul. Pomorskiej 46/48.

W spotkaniu  uczestniczyli Członkowie Grupy Sterującej: Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu: prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, dr Arkadiusz Kaźmierczak (Pracowania Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego), z  ramienia Partnera - Stowarzyszenia Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Ingo-Felix Meier, Kierownik Projektu dr Anna Sobczak i mgr Anna Szelest - asystent projektu. Celem spotkania było omówienie realizacji projektu.


W dniach 17-18 maja odbędzie się szkolenie/warsztaty dla Nauczycieli pt. "Trening umiejętności interpersonalnych"


W dniach 5-6 kwietnia odbyło się szkolenie/warsztaty dla Nauczycieli pt. "Budowanie klimatu społecznego szkoły". Zapraszamy do galerii zdjęć.


Wizyta stydyjna w Niemczech
W dniach 24 - 28 marca 2014 r. odbyła się wizyta studyjna w Niemczech. Wzięło w niej udział 12 Nauczycieli z MOW i MOS w Łodzi oraz 2 ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem przewodnim była "Adaptacja nowatorskiego systemowego modelu pracy z Uczniem niedostosowanym społecznie". Wizyta studyjna umożliwiła przepływ idei, doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.


W dniach 8-9, 22-23 marca odbyło się szkolenie/warsztaty dla Nauczycieli pt. "Metodyka twórczej resocjalizacji". Zapraszamy do galerii zdjęć.


Trzecie spotkanie zespołu zarządzającego odbyło się 13.02.2014 r. Wzięło w nim udział 6 osób.


Drugie spotkanie zespołu zarządzającego odbyło się 03.02.2014 r. Wzięło w nim udział 7 osób.


W ramach rekrutacji do projektu "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" odbyło się spotkania informacyjne w dniu 23.01.2014 r. Udział w  nim wzięło 5 przedstawicieli z placówek MOW i MOS w Łodzi. Podczas spotkania przedstawiony został harmonogram realizacji zadań oraz wzór dokumentów projektowych.


W dniu 22.01.2014 r. w ramach realizacji projektu "PWP: Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty" odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego.  Wzięło w nim udział 5 osób.


 

   Organizatorzy   


Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

www.jugendhaus.net

 


Uniwersytet Łódzki

www.uni.lodz.pl

 


Człowiek- najlepsza inwestycja.

 


Wydział Nauk o Wychowaniu

www.wnow.uni.lodz.pl

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, przeczytaj Politykę Prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.